จากเรื่อง: บ้านชั้นเดียวหลังคาหน้าจั่ว ไอเดียบ้านสำหรับคนงบน้อย


มุมมองระเบียง

มุมมองจากระเบียงบ้าน สนามหญ้ากว้างขวางและใกล้กับบึงขนาดใหญ่ เหมาะแกการพักผ่อนจริงๆ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น