จากเรื่อง: บ้านชั้นเดียวหลังคาหน้าจั่ว ไอเดียบ้านสำหรับคนงบน้อย


บ้านชั้นเดียว

มุมมองจากภายนอกบ้าน ตัวบ้านนั้นตั้งบนท่ามกลางแมกไม้นานาพันธู์ที่คอยให้ร่มเงา ช่วยเพิ่มความน่าอยู่อาศัยของบ้านเข้าไปอีกครับ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น