จากเรื่อง: บ้านชั้นเดียวแนวยาว หลังคาเพิงหมาแหงน เหมาะทำบ้านสวน


ตัวบ้านด้านข้าง

แบบบ้านด้านข้างมีมุมระเบียงขนาดพอเหมาะ สำหรับทำกิจกรรมยามพักผ่อน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น