จากเรื่อง: บ้านร่วมร้อยปีกับการรีโนเวทใหม่ ในแบบสไตล์ร่วมสมัย


ทางเดินชั้นสอง

ชั้นสองเปิดโล่งเชื่อมต่อกับชั้นหนึ่ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น