จากเรื่อง: บ้านร่วมสมัย ออกแบบน่าอยู่ ตกแต่งภายในหรู


บริเวณรอบบ้าน

ภายนอกบ้านเขียวขจีไปด้วยสนามหญ้าเล็กๆและไม้ประดับแบบพุ่มริมรั้วบ้าน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น