จากเรื่อง: บ้านร่วมสมัย ออกแบบน่าอยู่ ตกแต่งภายในหรู


มุมรับแขก และพักผ่อน

ห้องรับแขกและพักผ่อนใส่โซฟานวมแบบร่วมสมัย และมีชั้นหนังสือที่พร้อมหยิบจับมาอ่านได้สะดวก
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น