จากเรื่อง: บ้านหลังเล็กๆ สไตล์คอทเทจ บรรยากาศธรรมชาติ


southern-style-cottage-porch2

ระเบียงบ้านขนาดเล็กสามารถจัดวางชุดโต๊ะกาแฟสำหรับนั่งรับแดรับรมได้อย่างพอเหมาะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น