จากเรื่อง: บ้านไม้หลังเล็กๆ สไตล์คอทเทจ สำหรับทำบ้านสวน


บ้านไม้คอทเทจ

ตัวบ้านภายนอกดูใกล้ชิดธรรมชาติ ใช้ผนังเป็นไม้และหน้าต่างบานใหญ่ เพื่อรับแสง ประดูหน้าใช้ประตูไม้สีขาว
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น