จากเรื่อง: แบบบ้านไม้ชั้นเดียวขนาดเล็ก ยกพื้นสูง มีระเบียง


แบบบ้านไม้ชั้นเดียว

บันไดขึ้นหน้าข้าง ด้านหน้าปลูกไม้ประดับเพิ่มความสดชืน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น