จากเรื่อง: แบบบ้านไม้ชั้นเดียวขนาดเล็ก ยกพื้นสูง มีระเบียง


ห้องครัว

เค้าเตอร์ห้องครัวจัดเข้ามุมรูปตัวแอล
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น