จากเรื่อง: แบบบ้านไม้ชั้นเดียวทรงสวยยกพื้นสูง บรรยากาศน่าอยู่


ตัวบ้านที่เน้นเปิดรับอากาศภายนอก

มุมมองตัวบ้านภายนอกที่เน้นการเปิดรับบรรยากาศภายนอก ใช้หน้าต่างบานใหญ่ และระเบียงที่เปิดโล่ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น