จากเรื่อง: แบบบ้านไม้สองชั้น ใต้ถุนโล่ง บรรยากาศส่วนตัว


อีกมุมจากด้านหลัง

อีกม่มจากด้านหลัง สังเกตุหลังคาจะเห็นว่าเขาทำชิดผนังบ้านเกินไป เวลาฝนตกอาจจะไม่ช่วยในเรื่องกันฝนสาด
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น