จากเรื่อง: แบบบ้านไม้หลังเล็กๆ สไตล์คอทเทจ เรียบง่ายและน่าอยู่


บ้านไม้หลังเล็ก

มุมมองภายนอก มีระเบียงด้านหน้า สามารถใช้ไม้ฝาเทียมเป็นผนังได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น