ไอเดียบ้านชั้นเดียวเรียบง่าย

ชมเพิ่มเติม.. คันทรีสไตล์, งบก่อสร้าง 1.5 – 2 ล้านบาท, แบบบ้านชั้นเดียว
เรื่องนี้เกี่ยวกับ , , , , , . Bookmark the permalink.


เดิมทีบ้านชั้นเดียวหลังนี้เป็นบ้านตากอากาศที่เจ้าของแวะมาพักบ้างเป็นครั้งคราว แต่ได้รับการว่าจ้างจากสถาปนิกให้ออกแบบใหม่เพื่ออยู่อาศัยแบบถาวร ซึ่งเจ้าของเป็นครอบครัวเล็ก โครงสร้างของบ้านหลังนี้มีมุมหลานส่วน เน้นการจัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ภายนอกใช้อิฐบล็อคซึ่งโชว์ลายอิฐให้เข้ากับธรรมชาติ และมีการตกแต่งด้วยไม้ระแนงเป็นบางส่วน – Johan Sundberg  

แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น