นโยบาย

เว็บไซต์ homedd4u.com เป็นเว็บไซต์รวบรวมไอเดียการออกแบบและตกแต่งบ้าน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่กำลังหาแบบบ้านหรือตัวอย่างบ้านสวยๆในการนำไปเป็นไอเดีย ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ได้ลงลิงค์ผู้ออกแบบบ้านไว้ทุกตัวอย่าง โดยมีข้อกำหนดอื่นๆ ดังต่อไปนี้

– ไม่อนุญาตให้คัดลอกเนืื้อหาในเว็บไซต์

– บางรูปภาพทางเว็บไซต์จัดทำขึ้นใหม่ จึงไม่อนุญาตให้คัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ

– ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอกรูปภาพผ่านทางลิงค์ของรูปภาพ (การนำลิ้งค์รูปไปใช้ในเว็บอื่นๆ) แต่สามารถ Save ไปใช้ได้ แต่ท่านต้องทำอ้างอิงไปยังเจ้าของรูปหรือผู้ออกแบบบ้านนั้นๆด้วยตนเอง

– สงสัยหรือมีข้อสอบถามติดต่อทาง message inbox facebook >> click