ไอเดียบ้านปูนเปลือยโมเดิร์นสไตล์

ชมเพิ่มเติม.. โมเดิร์นสไตล์
เรื่องนี้เกี่ยวกับ , , , , , , , . Bookmark the permalink.


บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ Jackson Hole, Wyoming  USA ซึ่งเป็นพื่นที่เขตหิมะ สำหรับการออกแบบบ้านเป็นบ้านแบบเล่นระดับ คือสร้างบนพื้นที่ต่างระดับกัน ที่มีบางส่วนเป็น 2 ชั้น และบางส่วนเป็นชั้นเดียว ตัวบ้านใช้ปูนเปลือย และหินในการสร้าง เพื่อเก็บความอุ่นภายในตัวบ้าน –  ผลงานโดย Pearson Design Group

แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านปูนเปลือย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น