Paso Robles Residence ไอเดียบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์น

ชมเพิ่มเติม.. แบบบ้านชั้นเดียว, โมเดิร์นสไตล์
เรื่องนี้เกี่ยวกับ , , , , , , , . Bookmark the permalink.


เป็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับบ้านชั้นเดียว โดยเฉพาะเขตนอกเมืองของบ้านเรา ด้วยปัจจัยหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ การออกแบบ และปัจจัยของผู้อยู่อาศัยที่ส่วนใหญ่เป็นคนแก่ ที่ลูกหลานสร้างบ้านใหม่ให้ หรือแม้แต่วัยรุ่นยุคใหม่ในวัยทำงาน ก็พากันนิยมบ้านชั้นเดียวมากขึ้น วันนี้เลยนำแบบบ้านชั้นเดียวมาให้ชมกันเหมือนเช่นเคย สำหรับบ้านหลังนี้ออกแบบโดย Aidlin Darling Design ตั้งอยู่สภาพบรรยากาศที่มีทิวทัศน์สวยงามเขตทะเลทรายของ California USA 

ในการออกแบบนั้นเป็นแบบบ้านชั้นเดียวโมเดิร์นสไตล์ ใช้ผนังปูนเป็นหลัก โดยเน้นลวดลายของอิฐที่นำมาก่อให้เด่นชัด เพื่อความสวยงามและเข้ากับสภาพแวดล้อม ทั้งนี้การออกแบบจะเน้นความเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงสุดถึง 115 f ด้วยการไม่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยเน้นให้บ้านมีทางระบายของลม และการใช้ผนังที่สามารถกันความร้อนได้ดี เชิญชมเป็นไอเดียกันได้ครับสำหรับบ้านเราน่าจะเหมาะ เพราะอากาศร้อนเหมือนกัน

แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว

แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียว
แบบบ้านโมเดิร์นชั้นเดียวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น